Medewerkers Heutink

Faillissementsverslag

Medewerkers Heutink

(11-02-2020) Africhtingsstal D&G B.V.

(11-02-2020) Africhtingsstal D&G B.V.

Africhtingsstal D&G B.V.

Download hier het eerste faillissementsverslag (09-03-2020)

Download hier het tweede faillissementsverslag (09-06-2020)

Download hier het derde faillissementsverslag (09-09-2020)

Download hier het vierde faillissementsverslag (09-03-2021)

Download hier het vijfde faillissementsverslag (07-09-2021)

Download hier het zesde faillissementsverslag (15-03-2022)

 Vordering indienen

Vordering voor Africhtingsstal D&G B.V. indienen kan met het onderstaand formulier. U ontvangt een kopie van het ingediende formulier.

Bedrijfs- / Contactgegevens
(bedrijfs-)naam
(post-)adres
Postcode en plaats
Faxnummer
Email*
Vorderingsgegevens
Bedrag (excl. btw)
btw percentage
btw
Totaal (incl. btw)
Bij rente tot datum faill. (zie verslag)
Kopieën van bewijsstukken kunt u hieronder als bijlagen toevoegen.

U claimt tevens eigendomsvoorbehoud op geleverde goederen (Kopie(en) specificatie geleverde goederen, opdrachtbevestiging en algemene voorwaarden meezenden);


U heeft met gefailleerde nog duurovereenkomst(en) lopen. (Kopie(en) meezenden);


U claimt overige rechten (aangeven welk recht en kopie(ën) meezenden).


U heeft géén vordering op, noch lopende (duur)overeenkomst met, noch claimt andere rechten op gefailleerde.

Uitkering

U wenst een eventuele uitkering te zijner tijd te ontvangen op:

Bankrekeningnummer
Ten name van
Gevestigd te
O.v.v. (uw) referentie
Naam contactpersoon
* is verplicht

 

Bijlagen

Bestand 1
Bestand 2
Bestand 3
Bestand 4
Bestand 5

Lopende faillissementen

Onderstaand treft u de (lopende) faillissementen aan. Indien er inmiddels verslag(en) is/zijn uitgebracht in het faillissement, treft u deze verslagen daarbij aan.

 
Mr. Heutink is specialist op het gebeid van Insolventie recht en lid van de specialistenverenigingen voor  insolentie advocaten (INSOLAD) Daarnaast is hij lid van de vereniging voor insolventierecht advocaten in het arrondissement Roermond (thans Limburg)  (VIAAR).
 
Meer over faillissementen

 

Contact

Houtstraat 5 | Gennep
T. (0485) 55 08 80
F. (0485) 55 08 88
@: info@heutink-gennep.nl

© www.heutink-gennep.nl 2013
Webdesign: Prode 
Fotografie - Henk van Kooten

Strip Heutink